Rekolekcje

Jeśli pragniesz spotkać się z Bogiem i sobą samą, zatrzymać się na chwilę i posłuchać swego serca... 

pochylić się nad zaniedbanymi obszarami Twej osoby, pomodlić, porozmawiać...

Jeśli w Twoim sercu rodzą się pragnienia życia poświęconego Jemu...

...

Cisza, Bóg i Ty. 

Nie bój się! Wypłyń na głębię!


7 - 9 lipca 2017 r.

zapraszamy na prowadzone przez siostry

rekolekcje powołaniowe


dla młodzieży żeńskiej między 16 a 35 r.ż.

zapisy i bliższe informacje o rekolekcjach:

cmt_sopot@wp.pl         tel. 58 551 76 32

Czy należy się Bogu coś od ciebie? 
Tak, dużo, bardzo dużo: przede wszystkim miłość, dziękczynienie, posłuszeństwo, szacunek, modlitwa, chwała i błaganie.

 (Bł. F. Palau, Mes de Maria)