O Zgromadzeniu

Nasze Zgromadzenie zostało założone w 1860 r. w Hiszpanii, przez bł. Franciszka Palau od Jezusa Maryi Józefa Quer (1811-1872), karmelitę bosego, człowieka głębokiej modlitwy, niestrudzonego apostoła Kościoła.

Jesteśmy Zgromadzeniem z duchowością eklezjalną i maryjną. Należymy do Rodziny Karmelu Terezjańskiego.

Miłujemy ludzi i Boga, tworzących wspólnotę Kościoła, Mistyczne Ciało Chrystusa. Naszym życiem włączamy się w zbawcze dzieło Chrystusa.

Żyjemy w siostrzanej jedności, jako mała wspólnota Kościoła, głosząc i świadcząc o Jego pięknie i jedności.

Służymy Kościołowi wsłuchując się w głos Chrystusa Oblubieńca, ukazującego nam najpilniejsze Jego potrzeby.

Maryja, Matka i Królowa Karmelu, zachęca nas swym przykładem do codziennej ofiary z samych siebie i otwarcia się na Boże wezwanie.