Aktualności‎ > ‎

MILPA "Idźcie i wy do mojej winnicy!"

opublikowane: 5 paź 2012, 02:51 przez Karmelitanki Misjonarki Terezjanki   [ zaktualizowane 5 paź 2012, 02:54 ]

Kochani wszyscy! 

Pierwsze po wakacjach spotkanie świeckich misjonarzy palautiańskich, MILPA, mamy za sobą. Rok ten chcemy poświęcić rozważaniu powołania chrześcijan świeckich oraz przyjrzeniu się naszej wierze, uwzględniając zaproszenie Kościoła wyrażone ogłoszeniem Roku Wiary.

W drugi poniedziałek września, czas refleksji i modlitwy wypełniły pierwsze słowa Adhortacji Jana Pawła II, Christifideles Laici, z 30 grudnia 1988, o powołaniu i misji świeckich w Kościele. Powitaliśmy nowego Milpaka w naszym gronie i w imię Boże rozpoczęliśmy modlitwą zainspirowaną Ewangelią o robotnikach wysłanych do winnicy.

Słowo MISJA zapoczątkowało burzę mózgów. "Posłanie", "zadanie", "cel", "trudności", "Afryka", "Mission Impossible", "motywacja",... to tylko niektóre ze skojarzeń, które zawitały. Tak postawione sprawy, przyjrzeliśmy się bliżej dokumentowi Magisterium.

We wprowadzeniu do adhortacji Ojciec Święty nawiązał do przypowieści o robotnikach w winnicy, stosując ją do powołania świeckich. Winnica to świat cały, a wezwanie Jezusa idźcie i wy do mojej winnicy dotyczy i świeckich. 

W Kościele i świecie zbyt wiele jest zadań, by ktokolwiek mógł pozostać bezczynny. W szczególności chrześcijanie zareagować muszą na zagrożenia, jakimi są zobojętnienie religijne i ateizacja, deptanie godności ludzkiej, konflikty i wojny, obojętność wobec zła.

Działanie w świecie nie jest punktem wyjścia, lecz raczej punktem dojścia. Jeżeli chrześcijanie mają działać jako wierni Chrystusowi (łac. christifideles), ich aktywność wynikać musi z tego, kim są jako chrześcijanie właśnie. W kolejnych rozdziałach Jan Paweł II wychodzi od natury Kościoła oraz godności osoby ludzkiej, by odpowiedzieć na pytanie o powołanie i zadania chrześcijan świeckich. 

Jak mawiał bł. Franciszek: Pójdę tam, dokąd wzywa mnie chwała Pana!... to jest posłanie i misja każdego z nas.


zapraszam do dalszej lektury:

Adhortacja Christifideles Laici

Rok Wiary - Annus Fidei - strona w językach włoskim, hiszpańskim i angielskim

Comments